Akkoord
Deze website gebruikt cookies voor het bijhouden van bezoekersgedrag. Meer informatie is te vinden in ons privacy statement.

Gino

Ontwikkeling dossier gebaseerde messenger

Home Nieuws en mededelingen Ontwikkeling dossier gebaseerde messenger
Ontwikkeling dossier gebaseerde messenger

Gino Software heeft een domein overstijgende, dossier gebaseerde Messenger ontwikkeld. In deze messenger kunnen professionals en cliënten domein en organisatie onafhankelijk online, veilig en betrouwbaar met elkaar communiceren, afspraken maken en documenten delen. De domein overstijgende, dossier gebaseerde messenger stelt betrokkenen in staat effectiever en efficiënter met elkaar samen te werken. Ook als dit (zorg)paden buiten de muren van hun eigen domein/instelling betreft. Hierbij valt te denken aan JGZ, WMO, Politie, scholen, ouders etc. Er is een online/offline chat met data gekoppeld aan dossiers die zowel via de mobiele telefoon als een website te benaderen is. Netwerkpartners kunnen hier op hun eigen moment en locatie aan deelnemen.

In de huidige situatie werken verschillende betrokkenen in een netwerk allemaal in hun eigen intern gerichte ICT omgeving. Deze traditionele softwareoplossingen zijn veelal intern gericht en onvoldoende in staat om de gehele netwerk te ondersteunen in haar dagelijkse informatiebehoefte. In de praktijk komt het voor dat betrokkenen data verwerken in het digitaal dossier, maar ook een Excel lijst bijhouden met data over patiënten om dit te kunnen bespreken in een multidisciplinair overleg (MDO).  De andere deelnemers van het MDO verwerken die vervolgens weer in hun eigen elektronisch dossier. Gemaakte afspraken komen niet overeen of staan haaks op elkaar. Deze systemen kunnen slecht of helemaal niet gekoppeld worden. Dit staat haaks op een wereld waarin de hulpverlening en ondersteuning voor cliënten versnipperd is en geboden wordt door familieleden, mantelzorgers en professionals. De praktijk leert dan ook dat betrokkenen teveel tijd kwijt zijn aan het elkaar op de hoogte houden en inzicht verschaffen in alle aspecten die voor een ieder, ongeacht rol of werkveld, van belang zijn. Kostbare tijd die beter besteed kan worden aan mensen. Met name in de communicatie met én over de client levert dit inefficiëntie en onnodige risico op (medische) fouten op. 

 

Neem contact op