Akkoord
Deze website gebruikt cookies voor het bijhouden van bezoekersgedrag. Meer informatie is te vinden in ons privacy statement.

Gino

Technologische innovatie op het consultatiebureau en selfservice door ouders en verzorgers.

Home Cases Digitale Assistent

Digitale Assistent

We zijn gevraagd om mee te denken over een technologische innovatie op het consultatiebureau en ook daadwerkelijk de innovatie te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een app genaamde 'Digitale Assistent'. De 'Digitale Assistent' is een innovatie voor consultatiebureaus. De app is in gebruik bij CJG Rijnmond en klaar voor landelijke uitrol.

Gino Software heeft een app gemaakt voor consultatiebureaus, genaamd de 'Digitale Assistent'. De app is gemaakt voor smartphones en tablets, is beschikbaar voor zowel Android als Apple en is gratis te downloaden in de app-stores.

De app is gekoppeld met digitale weegschalen, het kinddossier (DD-JGZ), het ouderportaal en maakt gebruik van DigID voor de login door ouders/verzorgers. Meer informatie over de werking van de app leest u in dit bericht!

Het consultatiebureau van de toekomst
De app is in nauwe samenwerking met CJG Rijnmond ontwikkeld. Zij hebben in 2019 het 'consultatiebureau van de toekomst' gelanceerd in het centrum van Rotterdam. Onderdeel van het 'consultatiebureau van de toekomst' is innovatieve technologie - in de vorm van een app - die ouders/verzorgers en medewerkers van het consultatiebureau op een slimme manier ondersteunt. Het is in feite een digitale assistent!

Ouders/verzorgers gaan zelfstandig aan de slag
Op het consultatiebureau van de toekomst kunnen ouders/verzorgers bijna alles zelf.
- Ze melden zichzelf aan bij de afsprakenzuil;
- Ze meten en wegen hun eigen kind;
- Ze registreren zelf de meet- en weeggegevens in het kinddossier;
- Ze maken zelf een nieuwe afspraak via de afsprakenzuil.

Gekoppeld met weegschalen
De app is gekoppeld met digitale weegschalen van SECA. De meet- een weeggegevens worden via de weegschaal naar de app verstuurd en in het scherm getoond. Er wordt gebruik gemaakt van een iPad die in een houder bij de weegschaal staat. Hierdoor is er een groot scherm waarin alle informatie wordt getoond. Ouders krijgen voorafgaand aan het meten en wegen van hun kind een instructievideo te zien in de app, hierdoor weten ze hoe de weegschaal werkt en kunnen ze zelfstandig aan de slag.

Meet- en weeggegevens vastleggen in kinddossier
Nadat het kind is gemeten en/of gewogen, worden de meet- en weeggegevens in het scherm getoond worden kunnen deze worden vastgelegd in het kinddossier. Hiervoor logt de ouder met behulp van DigID in op het ouderportaal, ook dit gebeurt vanuit de app. Indien een ouder meerdere kinderen heeft, dan selecteert de ouder in de app om welk kind het gaat. Vervolgens bevestigt de ouder de gegevens en worden ze in het kinddossier vastgelegd. De resultaten zijn direct visueel inzichtelijk in de groeicurve. Ook dit gebeurt allemaal vanuit de app die bij de weegschaal staat.

Afspraken maken
De app kan ook de rol van een afsprakenzuil aannemen. De ouders/verzorgers kunnen bij het verlaten van het consultatiebureau zelf een afspraak inplannen via de afsprakenzuil. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt een iPad die als afsprakenzuil fungeert. Op de tablet worden de beschikbare datums getoond waarop een nieuwe afspraak ingepland kan worden door de ouder.

Ondersteuning voor medewerkers consultatiebureau
Om de medewerkers van het consultatiebureau te ondersteunen - op het consultatiebureau van de toekomst zijn dat de gastheer en/of gastvrouw - is er een rol en weergave van de app die de hulp-oproepen toont. Ouders/verzorgers die bij een iPad staan en op de 'help-knop' drukken, notificeren de gastheer of gastvrouw die vervolgens komt helpen. De gastheer of gastvrouw gebruikt de app op de smartphone en ziet in een overzicht de oproepen om hulp.

Vorige case Volgende case

Projecten waar wij
trots op zijn

Digitale Assistent

Beeldbellen

Kinddossier

Solvio

Kwetsbare ouderen

Contact