Akkoord
Deze website gebruikt cookies voor het bijhouden van bezoekersgedrag. Meer informatie is te vinden in ons privacy statement.

Gino

Solvio helpt bij het in kaart brengen van kwetsbare ouderen

Home Cases Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen

Solvio helpt een samenwerkingsverband van huisartsenpraktijken met het in kaart brengen van kwetsbare ouderen.

De meeste ouderen voelen zich nog lang gezond en gelukkig. Een kleine groep is, meestal op hoge leeftijd, afhankelijk geworden van zorg en ondersteuning. In de overgang tussen deze twee groepen bevinden zich de kwetsbare ouderen. Zij lijken op het eerste gezicht nog redelijk gezond, maar kleine lichamelijke en psychosociale problemen stapelen zich op, waardoor meestal te laat hulp gevraagd of geboden wordt als er ernstige problemen met de gezondheid ontstaan. In een aantal gevallen was achteraf gezien een opname in een verzorging- of verpleeghuis misschien niet nodig geweest als hun kwetsbaarheid eerder gesignaleerd was en met kleine ingrepen hun kwaliteit van leven behouden had kunnen worden.

Dat er kwetsbare ouderen zijn, is een gegeven. Maar hoe breng je deze ouderen in kaart? Samen met Stichting Eerstelijnszorg Appingedam (EZA) hebben wij in Solvio een speciale vragenlijst gerealiseerd die voor alle kwetsbare ouderen in de gemeente Appingedam een risicoprofiel weergeeft. Op basis van dit profiel kan de gemeente in combinatie met zorgverleners gericht actie ondernemen om deze ouderen op tijd te helpen en bij te staan op hun oude dag.

"Het krijgen van een goede indruk van ieders kwetsbaarheid is essentieel", vindt huisarts Roland Riemersma, voorzitter van de commissie zorginhoud van EZA. “Op die manier kunnen we onze beperkte capaciteit zo efficiënt mogelijk inzetten. Daarom is het ook belangrijk dat we zoveel mogelijk vragenlijsten ingevuld krijgen. Dan kun je er ook specifieke groepen uitpikken. De 65-plussers kun je op vijf niveaus inschalen. De eerste groep, die van de meest kwetsbaren, heeft dagelijks veel hulp nodig. In wezen is dat werk voor de ouderwetse wijkzuster. Die houdt alles prima in de gaten en signaleert ook meteen opdoemende problemen, ook in de omgeving van de oudere. De vijfde groep, met daarin de superfitte senioren, is nog veel bezig met sporten, reizen en dergelijke. Het mooiste resultaat dat we kunnen bereiken is dat we mensen uit de verschillende groepen aan elkaar kunnen koppelen. Dat mensen vrijwilligerswerk willen gaan doen of ergens in participeren. Die resultaten komen ook uit de vragenlijst.”
“We moeten straks zorgprogramma’s bedenken voor die vijf groepen. Maar in eerste instantie moeten we weten hoeveel mensen er per groep zijn. En daar kan de gemeente zijn voorzieningen op inrichten. We hebben na de enquête alles op medisch terrein, qua welzijnswerk en op het gebied van noodzakelijke voorzieningen in kaart. Daar kunnen we mee aan de slag.”

Met Solvio neemt de Damster Zorgbalie de regie in handen en komt zij op tijd in actie om een oplossing te bieden voor het probleem van kwetsbare ouderen. Een uniek project en een voorbeeld voor de rest van Nederland. Wij zijn dan ook trots dat Solvio heeft bijgedragen aan het succes van dit project.

Vorige case Volgende case

Projecten waar wij
trots op zijn

Digitale Assistent

Beeldbellen

Kinddossier

Solvio

Kwetsbare ouderen

Contact